برای درک بهتر وابسته ی پیشین و پسین و.... به ادامه مطلب بروید.


دریافت کتاب ادبیات دوم دبیرستان
حجم: 2.48 مگابایت


**صفحات 103-104-105 را برای وابسته های اسمی بخوانید**

**به بقیه کتاب هم یه نگاه بندازید**