امروز ناظر آخرین روز بازی دادگاه در زنگ پویش بودیم و مجرمان شناخته شده و به ساپ(سازمان امنیت پویش)اعلام شدند.(البته یکی از دادگاه ها متفاوت جلوه دادند و به فرار کردن شایان از خانه پی بردند)

من برگه ی خودم(بهرام رضایی-پدر شایان) را در این پست قرار دادم تا به همگان ثابت کنم که من بی گناهم.

:-(

برای دریافت عکس بر روی آن کلیک بفرمائید.

حجم حدودی:13 مگابایت