این فیلم را خیلی وقت پیش از آقای سلیمی گرفته بودم تا بزارم ولی یادم رفت.! (ببخشید کیفیتش افتضاحه!)

 

 

 

دریافت