برای دانلود عکس های خطای دید و دوربین که احتمالا معلمان فیزیک سر کلاس بهتون نشون دادن به ادامه ی مطلب مراجعه کنید :