تخته کلاس استاد کاظم زاده که در آن توضیحاتی درباره نحوه کارکرد پریسکوپ داده شده است.