اگه موازنه کردنتون مثل من فاجعه است می تونید به لینک زیر مراجعه کنید و مثال هاشو حل کنید

به من که خیلی کمک کرد