در زنگ اول روز شنبه مورخ 94/12/1 آزمون شیمی برگزار خواهد شد.

بودجه بندی: 

دالتون - قانون پایستگی جرم - تامسون - رادرفورد - میلیکان - بور - یون - ایزوتوپ - جرم اتمی میانگین - آرایش الکترونی بور - جدول تناوبی - خواص تناوبی - شعاع اتمی و شعاع یونی - انرژی یونش و جهش بزرگ - نیمه عمر - مواد رادیواکتیو - غنی سازی اورانیوم - تولید انرژی توسط اورانیوم - شکافت و جوش هسته ایی.


موفق باشید.

:-)