همان طور که میدونید حلیمپیک یکی از بهترین خاطرات بچه ها از کلاس اوله.این کارسوق احتمال داره که امسال برا پایه دوم برگزار نشه!به همین دلیل ما میخوایم اتحاد دوره ای و سمپادی بودنمون رو نشون بدیم به اونایی که فکر میکنن ما با بقیه فرق نداریم.میخوام نشون بدیم که دوستی ما خیلی محکم تر از ایناس و به کسانی که فکر میکنند حلیمپیک به خاطر تیمی بودن دوستی مارو به میزنه نشان بدیم هیچی اتحاد ما دوره 31ی هارو بهم نمیزینه.برا همین هم هرکی به عدم برگزاری این کارسوق اعتراض داره برگه ای که تو کلاسش هست رو امضا کنه تا به امید خدا این کارسوق برا دوره 31ای ها دوباره برگزار شه.