10 کوییز گرفته شده در درس شیمی

دریافت به صورت یک فایل
حجم: 3.35 مگابایت

توضیح جرم اتمی میانگین

دریافت فایل PDF
حجم: 248 کیلوبایت