گزارش:

در جلسه مشکات دوشنبه مورخ 1394/12/3 بحث آقایان جهانگیر و صالحه درباره دوستی ادامه یافت.اول کلاس مانند جلسات پیش قرائت قرآن اجرا شد و سپس کنفرانسی درباره ی سوره عنکبوت ارائه شد.از بعد کنفرانس به بعد بحث اصلی کلاس یعنی دوستی توسط آقای جهانگیر آغاز و با سوال های جذاب آقای نعمتی ادامه پیدا کرد.آقای جهانگیر خاطراتی از دوره راهنمایی و دبیرستان خود گفتند و آقای صالحه نیز حدیثی از امام علی (ع) تحت شعاع دوستی گفتند و با بحث سیب زمینی نباشیم؛پایان یافت.بعد از جلسه هم مانند رسم همیشگی مشکات،فوتبال برگزار شد.

همچنین کتاب درخت دوستی معرفی شد که گویا به انتخاب یک دوست خوب خیلی کمک میکند.

پ.ن:معلمان حاضر در این جلسه شامل آقای عابدینی،آقای صالحه،آقای جهانگیر،حاج آقا مرتضوی و آقا علی اصغر آقا بودند.