فردا کلیه مدارس شهر تهران تعطیل است

دلیل:خب معلومه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان

لینک خبر تعطیلی از خبرگزاری ایسنا