تکه هایی از پازل سمپاد گم شده است

با از دست دادنش تکه های بیشتری گم نکنیم...

(پ.ن: عکس از من نیست)

Instagram