فایل های مورد نیاز تکالیف Filing + فایل Sample (که سر کلاس داده شد)

دریافت
حجم: 2.98 کیلوبایت

||:: دانش آموزان 2/3 و 2/4 جلسه ی بعد تکلیف ژولیوس جون (!) را نیز تحویل دهند ::||