در این ترم به جای داشتن یک مطلب اختصاصی برای جزوات که باعث سردرگمی بیشتر دانش آموزان می شد تصمیم بر آن شد تا یک شاخه از طبقه بندی موضوعی را به «آزمون های ترم دوم هشتم» اختصاص دهیم! هم اکنون می توانید از منوی موضوعات در سمت چپ و یا با کلیک روی این متن به این طبقه بندی دسترسی داشته باشید.