دوره 31 علامه حلی 1

در این وبلاگ اخبار، تکالیف، جزوات و... قرار می‌گیرد.

۲۹ مطلب با موضوع «کامپیوتر :: مسئله» ثبت شده است

Binary Search (بازگشتی)

def bsort (A):
  h,t,n = 0,0,len(A)
  while h == 0:
    h = 1 
    for i in range(n-t-1):
      if A[i] > A[i+1]:
        h = 0
        A[i] , A[i+1] = A[i+1] , A[i]
    t += 1
  return(A)

def BS(A,k,s=0,l=0,h='none'):
  if s == 1:
    A = bsort(A) 
  if h == 'none':
    h = len(A)-1 
    
  if h < l: 
    return None
  else:
    m = l + (h-l)//2 

  if A[m] > k:
    return BS(A,k,0,l,m-1)
  elif A[m] < k:
    return BS(A,k,0,m+1,h)
  else:
    return m 

۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علیرضا حبیب زاده

سریع‌ترین بابل سورت!

این برنامه فرقش با بابل سورت معمولی اینه که اگر در یک سری هیچ جابه جایی (بخوانید swap) انجام نشد آرایه قطعا سورت شده است و بیخیالش می شود!

def bs(A):
  n = len(A)
  h = t = 0
  while h == 0 and t < n:
    h = 1 
    for i in range(n-t-1):
      if A[i] > A[i+1]:
        h = 0
        A[i], A[i+1] = A[i+1], A[i]      
    t += 1
  return A
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علیرضا حبیب زاده

بدون اسم 2

یک ارایه 20 تایی داریم در داخل ارایه را با اعداد رندوم پر کنید و 5 تا 5تا انرا مرتب کنید.

**اول 5تای اول جدا 5تای دوم جدا و به همین شکل**

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نوید فتحی

بدون اسم

ب.ب.ک یک عدد بگیردو ارقام آن را یکی به سمت راست rotate کند. 

۱۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نوید فتحی

سوال nام + 1

100 عدد صحیح از کاربر بگیرد و سپس n را از کاربر بگیرد حال نهایتاً با 7 مقایسه بگوید آیا n در بین این 100 عدد هست یا نه؟؟؟

۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
البرز بابازاده

سوال nام

برنامه ای بنویسید که بدون استفاده از حلقه دو عدد a , b را در هم ضرب کند.

.

.

.

.

.

.

.

راهنمایی : از def بازگشتی استفاده کنید.!

۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
البرز بابازاده

سریع‌ترین جستجو!

یک آرایه 100 تایی از اعداد داریم که اعداد 1 تا 100 به ترتیب از کوچک به بزرگ در خانه های آن قرار دارند. حال برنامه ای بنویسید که با سریع ترین روش ممکن یک عدد بین 1 تا 100 از کاربر بگیرد و شماره اندیس خانه ای از آرایه که عدد گرفته شده در آن قرار دارد را چاپ کند.

(این سوال، سوال 4 آزمون پایان‌ترم پارسال است که «4» نمره داشت و مسخره بودن آن به من ربطی ندارد)

۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
علیرضا حبیب زاده

عدد بزرگ

به این عدد دقت کنید:151413121110987654321... اعداد را به ترتیب از راست به چپ نوشته‌ایم و یک عدد بزرگ درست کرده‌ایم.

۲۴ نظر موافقین ۶ مخالفین ۱
آقای صالحه

عدد اختلاف

سؤال متوسط آرایه:

۷ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
آقای صالحه

مرتب کردن آرایه‌ی قله‌ای

یک آرایه داریم که قله‌ای است! (تا یک جایی صعودی است، از آن به بعد نزولی است) اول فکر کنید که سریعترین روش مرتب کردن آن چیست؟ بعد برید ادامه‌ی مطلب. 

۱۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
آقای صالحه

اسکرول بار

ابزار هدایت به بالای صفحه