برای مشاهده صورت سوالات و جوابشان(کاملا درست)به ادامه مطلب بروید:
با تشکر از آقای قدسی دبیر محترم کامپیوتر کلاس 1/4

تفاوت این مطلب با مطلب قبلی این است که این پاسخ ها کاملا درسته و پاسخ های آقای قدسی است و برروی رایانا قرار دارد.اما پاسخ قبلی دست رنج محمد هادی بابالو بود.