یک سال دیگه هم گذشت تو این سال کلی اتفاقات برای ما افتاد که بدون شک جزو بهترین خاطرات عمرمون خواهد بود روایت امسال رو به سبک کاملا جدی از طرف ما از دست ندید.

در ضمن برای هر عکس شماره در نظر گرفته شده که برای اینه که شما میتونید نوشته خودتون رو برای اون عکس نظر بذارید، این مطلب همیشه بروزرسانی میشه و بهترین نوشته ها به علاوه ی نوشته های دیگه به عکسا اضافه میشن.

توجه: برخی از نوشته ها را فقط یک 1/3 ای می فهمد و از درک سایر مخلوقات بشر خارج اند

با تشکر از دهقانی و مجدی و شهبازی بابت اضافه کردن عکس های جدید

1-

حبیب زاده - وقتی صبح میرسی دم در مدرسه


بقیه در ادامه مطلب

2-

حبیب زاده- وقتی کامبیز فک میکنه صداش خوبه

حبیب زاده- مجدی حین برپا

3-

 حبیب زاده- وقتی یه راه جدید برای تقلب پیدا میکنیم و جواب میده

حبیب زاده- وقتی کپ میزنیم و معلم نمی فهمه

حبیب زاده- وقتی یه کرم جدید یاد می گیریم

حبیب زاده- وقتی تو پویش 4 نفر پشت سر هم یه تخم مرغو نشون میدیم و آقای زارعی نمیفهمن

4-

حبیب زاده- چکه کرد

مجدی- وقتی خانی گل می زنه

5-

حبیب زاده- ژست شریفی سر همه کلاسا


6-

حبیب زاده- با کی بودی؟؟؟؟!!!!!!!(دهقانی)


7-

حبیب زاده- وقتی کامبیز صبح از سرویس جا می مونه

حبیب زاده- وقتی صبح پا میشی یادت میوفته امروز نقشه داریم و نقشتو نکشیدی


8-

دهقانی-وقتی خر زدیم داریم میایم مدرسه

9-


البرز بابازاده- وقتی از آقای سازمند می پرسی بریم بازی؟ (وقتی بر می گردی)

10-

دهقانی-آراد دور از آقای جیحون

شریفی- وقتی من به آراد میگم بی شخصیت

بابالو- وقتی آرادو تو تابستون می بینی!

11-

بابالو بعد از دعوا با دهقانی و البرز

-عباسی وقتی میگه کویییییز داریم!

مجدی- وقتی به یارو میگیم پروف

12-


وقتی یکتا صابر داره از کلاس میفته بیرون

دهقانی-وقتی تخته پاک کن میفته زمین

شهبازی-وقتی یکتاصابر باهوش میشه

13-


14-

دهقانی-وقتی داریم فحش میدیم و فهمیدیم معلم پشت سرمونه

15-


دهقانی-وقتی مجدی تیکه میندازه

16-


وقتی روی رضایی گچ میریزیم

دهقانی-وقتی به البرز میگی وحشی17-

We will we will rock you(دهقانی)
 
18-

دهقانی-سر کوییز ریاضی

مجدی- گرشاسبی در حال استفاده از فرمول برای حل مسائل آقای لطفی


19-

دهقانی-قبل امتحان


20-

دهقای-10دقیقه بعد از امتحان


21-

دهقانی-وقتی آقای خراسانی بهمون امید میدن


22-

دهقانی-تقوایی قبل از کوییز


23-

سر زنگ ریاضی

 مجدی- کابوس های مربوط به روزی که امتحان داستان های ایران باستان داشتیم


24-

دهقانی-بعضیا سر کوییز ریاضی

25-

البرز بابازاده- شب امتحان داستان های ایران باستان

البرز بابازاده- پروف واسه اینکه شپش نزنه کچل کرده

26-

البرز بابازاده- عباسی در شب

27-

28-

وقتی مجدی تو کلاس متون و دستورکارای خوب می کنه

29 - 

شهبازی - وقتی یکتا احساس می کنه آشغال ها جون آقای روستائیان رو به خطر انداختند


30-


البرز-بعد از آخرین امتحان