یک آرایه داریم که قله‌ای است! (تا یک جایی صعودی است، از آن به بعد نزولی است) اول فکر کنید که سریعترین روش مرتب کردن آن چیست؟ بعد برید ادامه‌ی مطلب. 

سریعترین روش این است که با استفاده از تابع‌های معکوس کردن آرایه و مرج، آن را مرتب کنیم. (چجوری؟)

برنامه‌ای بنویسید که آرایه را ورودی بگیرد و این کار را انجام دهد. (تابع‌ها را هم بنویسید!)


پ.ن. میشه معکوس کردن رو هم ننوشت و مرج رو تغییر داد.