به دلیل اینکه در درس فیزیک مسئله های زیادی ذهن آدمو به خود درگیر میکنه،این پست رو گذاشتیم تا در آن رفع اشکال صورت بگیرد.به این صورت که شما اشکال هاتون رو به عنوان نظر بارید و ما یا خود بچه ها هم جواب بدن.امیدوارم این رفع اشکال خودمونی برای امتحان به همه مون کمک کنه.



جزوه فیزیک(آقای آقایی):

جزوه:علی اصغر دهقانی

دریافت


* برای جزوه،دستور کار آزمایشگاه و... هر چیز فیزیکی که به امتحان مربوط میشه به ادامه مطلب بروید..

اشکال هاتون رو به عنوان نظر قید کنید.

دستور کار های آزمایشگاه:

دریافت


آزمون میان ترم(تایپی):

دریافت