این فیلم خیلی در فهم بهتر این آزمایش قطرات میلیکان کمکتون کند.

 


مدت زمان: 1 دقیقه 58 ثانیه 

 

دریافت
حجم: 3.99 مگابایت