1-از نظر شما سطح فیلم های آموزش فتوشاپ چی باشد؟

1-حرفه ای

2-مبتدی


2-مطالب جدید هر چند وقت یکبار گذاشته شود؟

خودتون بگید.

ممنون

ps