شرح سخنرانی: 

پنج سال است که گروه تربیتی پویش به قصد آموزش مهارت های زندگی تشکیل شده است.
مخاطب فعالیت های این گروه دانش آموزان مقطع سنی راهنمایی بوده و طرح درس های تدوین شده در این گروه مشارکت محور و فعالیت محور است.
طرح درس های گروه پویش بر خلاف سایر دروس اطلاعات از سمت معلم به دانش آموز منتقل نمی شود بلکه دانش آموز با قرار گیری در موقعیت های مختلف و چالش برانگیز ، مهارت های گوناگونی را یاد می گیرد.
در این نشست به معرفی یک طرح درس از مجموعه طرح درس های گروه پویش به نام بازی دادگاه خواهیم پرداخت.
بازی دادگاه با هدف تقویت قوه بحث و استدلال و مهارت های گفتگو طراحی شده است.
در این بازی دانش آموزان یک نقش از اعضا دادگاه(قاضی ، دادستان ، متهم ، وکیل مدافع و ....)را بر عهده می گیرند ،اعضای دادگاه مجموعا 4 ساعت فرصت دارند که مجرم را کشف کنند.
توضیحات بیشتر در نشست ارائه می شود....

مستندات: 

سخنران: 

متن سخنرانی: