آزمون هندسه فردا شنبه مورخ  94/11/24 زنگ اول برگزار میشود.

سرفصل آزمون:از اول تا اخر(تا اخر چند ضلعی ها)

موفق باشید.

:-)