کوئیز ماشینی درس کامپیوتر

سوال 1 - طیف رنگی رنگین کمان

ب.ب.ک با استفاده از الگوریتم زیرتر طیف رنگی زیر را نمایش دهد:

الگوریتم و سوال 2 در ادامه مطلب

الگوریتم به صورت زیر است:


 برای Hue از صفر تا ۳۶۰ :

 • H را برابر Hue تقسیم بر ۶۰ قرار بده.

 • I را برابر جزء صحیح H قرار بده.

 • F را برابر جزء اعشاری H قرار بده.

 • Q را برابر 1 منهای F قرار بده. ( Q=1-F )


اگر I مساوی :

 • 0 بود: r را برابر ۱، g را برابر F و b را برابر صفر قرار بده.

 • 1 بود: r را برابر Q، g را برابر ۱ و b را برابر صفر قرار بده.

 • 2 بود: r را برابر صفر، g را برابر ۱ و b را برابر F قرار بده.

 • 3 بود : r را برابر صفر، g را برابر Q و b را برابر ۱ قرار بده.

 • 4 بود : r را برابر F ، g را برابر صفر و b را برابر ۱ قرار بده.

 • 5 بود : r را برابر 1، g را برابر صفر و b را برابر Q قرار بده.


r و g و b را در ۲۵۶ ضرب کن و قسمت اعشاری آن‌ها را حذف کن.

بررسی کن هر یک از r و g و b در محدوده مقادیر مجاز خود باشند. 

قسمت بعدی طیف را با رسم خطی عمودی با ترکیب قرمز به میزان r ، سبز به میزان g و آبی به میزان b رسم کن.


 • برو به Hue بعدی.
دریافت پاسخ برنامه
حجم: 1011 بایت
سوال 2 - تغییر رنگ!
ب.ب.ک ابتدا یک تصویر دارای رنگ آبی را فراخوانی کنید. سپس برنامه‌ای بنویسید که با زدن دکمه R رنگ‌های آبی در تصویر را به قرمز تبدیل کند. برای مثال:
به تصویر زیر تبدیل می شود:
دریافت پاسخ برنامه
حجم: 17.2 کیلوبایت

دریافت فایل اصلی سوالات
حجم: 117 کیلوبایت